Strona główna · Oferta

Oferta


Ankieta - Pakiet podstawowy

Każdy pakiet podstawowy pozwala na:
- utworzenie przez naszych pracowników 1 (jednego) kwestionariusza ankietowego
- wypełnienie kwestionariusza przez dowolną liczbę respondentów
- utrzymywanie kwestionariusza przez nielimitowany okres czasu

- Randomizacja odpowiedzi- aby uniknąć sugerowania ankietowanym właściwych odpowiedzi przez umieszczanie ich w odpowiedniej kolejności, zaznaczając opcję "random" możemy mieć pewność, że system wyświetli odpowiedzi do pytań w losowej kolejności

- Pytania warunkowe- w zależności od odpowiedzi respondenta na konkretne pytanie system wyświetla mu inny zestaw pytań np. odpowiadając "nie" na pytanie czy posiada system zarządzania jakością w firmie respondent nie będzie musiał już odpowiadać na pytania związane z systemem, którego nie posiada

- skorzystanie z nieograniczonej liczby pytań w kwestionariuszu o takiej formule jak:
  - pytanie wielokrotnego wyboru - (typu check box)
  - pytanie wielokrotnego wyboru - (typu radio button)
  - pytanie wielokrotnego wyboru - (typu drop down list)
  - pytanie tabelaryczne
  - pytanie pole tekstowe
  - pytanie opisowe
  - pytanie jednokrotnego pozytywnego/negatywnego wyboru
  - pytanie oceniające
  - pytanie o datę
  - pytanie liczbowe

- Możliwość wygenerowania wersji ankiety do wydruku- wprowadzając ankietę do systemu można ją również otrzymać w formie gotowej do wydruku, co może okazać się konieczne, gdy musimy poprosić o wypełnienie ankiety osobę nie korzystającą z Internetu. W takim przypadku na końcu kwestionariusza ankiety zamieszczana jest informacja z numerem faxu na który należy ankietę odesłać
- Możliwość powrotu do przerwanego wypełniania ankiety- w razie gdy ankietowany musi przerwać wypełnianie ankiety, wystarczy, że zachowa ją podając wymyślony przez siebie login i hasło i przy jego pomocy może zawsze wrócić do ankiety i skończyć jej wypełnianie
- określenie wymagalności odpowiedzi na dane pytanie
- udostępnienie za pomocą linku adresu z ankietą
- dostęp do wyników ankiety tylko osobie zlecającej
- raport końcowy
- możliwość zapamiętania wyników w formacie *.csv
- pomoc pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin (poniedziałek-piątek)

Ankieta - Pakiet dla edukacji

Pakiet dla edukacji jest dedykowany dla studentów, doktorantów bądź pracowników uczelni wyższej. Pakiet ten jest o wiele tańszy od wersji podstawowej. W uzasadnionych przypadkach badania dla STUDENTÓW I DOKTORANTÓW wykonujemy BEZPŁATNIE
W celu skorzystania z pakietu dla edukacji, należy przesłać przed wpłatą pieniędzy na adres office@e-inquiry.eu informację o
-uczelni lub katedrze lub zakładzie, w którym są przeprowadzane badania
-telefon oraz imię i nazwisko prowadzącego badania.
-a w przypadku studentów dodatkowo kierownika lub promotora badań.

Pracownicy platformy e-Inquiry zastrzegają sobie prawo do weryfikacji nadesłanych informacji.

Ankieta - Pakiet indywidualny

Jeśli nasza oferta nie spełnia wszystkich Twoich oczekiwań napisz do nas przesyłając swoje wymagania, gdyż Platforma e-Inquiry oferuje dużo więcej
Nasz adres to: office@e-inquiry.eu

W przypadku zamówień hurtowych (powyżej 10 ankiet) istnieje możliwość negocjacji cen.

Usługi Dodatkowe

Każda ankieta może zostać rozszerzona odpłatnie o dodatkowe usługi

Analiza statystyczna

Jeżeli oferowany w pakiecie podstawowym raport nie jest dla Ciebie wystarczający proponujemy Ci dodatkową analizę statystyczną danych zebranych za pomocą platformy e-Inquiry. Zakres analizy określasz oczywiście każdorazowo z naszym ekspertem od analizy danych statystycznych. To on doradzi Ci, jakie cenne informacje można jeszcze wydobyć z zebranych danych.
Dodatkowa analiza statystyczna zawierać może:
- wyliczenie miar tendencji centralnej (dominanta, mediana, różne rodzaje średnich) wraz z omówieniem i komentarzem,
- wyliczenie miar rozproszenia (obszar zmienności, rozstęp, odchylenie przeciętne, odchylenie standardowe, wariancja, współczynnik zmienności, ćwiartkowe miary rozproszenia) wraz z omówieniem i komentarzem,
- badanie współzależności zdarzeń,
- testowanie statystycznej istotności związku pomiędzy zmiennymi,
- pomiar siły związku pomiędzy zmiennymi,
- szczegółową analizę pytań o wielu możliwych odpowiedziach.

W razie zainteresowania usługą dodatkową prosimy o kontakt.

Logowany indywidualny dostęp dla respondentów

Jeśli chcesz mieć kontrolę nad tym kto i kiedy wypełni ankietę, ta usługa jest właśnie dla Ciebie. Dzięki tej opcji Twoją ankietę wypełnią tylko Ci respondenci, którzy otrzymają od Ciebie (lub od nas) unikalny login i hasło. Usługa ta obejmuje:
- wprowadzenie danych respondentów do systemu ankiet na podstawie listy otrzymanej w formacie .csv, xls, .ods (imię, nazwisko, mail)
- przeprowadzenie anonimowej ankiety tylko dla zalogowanych użytkowników
- możliwość zapamiętania przez respondenta ankiety w trakcie jej wypełniania i dokończenie jej w dowolnym momencie
- gwarancję jednokrotnego wypełnienia ankiety przez danego respondenta
- wysyłka listów zapraszających do wypełnienia ankiety i przypominający o ankiecie

Istotną cechą tej usługi jest 100% anonimowość wypełniającego ankietę, gdyż żadne dane respondenta nie są integrowane z ankietą a login i hasło dają tylko dostęp do kwestionariusza z pytaniami i pozwalają sprawdzić kto z zaproszonych osób wypełnił ankietę. Nasi klienci często stosują ten wariant aby rozlosować nagrody wśród swoich pracowników, którzy wypełnią ankietę.