Strona główna · Rodzaje pytań w ankiecie · Pytania jednokrotnego wyboru

Pytania jednokrotnego wyboru


Pytanie jednokrotnego wyboru może występować z listą rozwijaną lub bez niej. Istnieje możliwość dodania pola z własnymi odpowiedziami.

pytanie jednokrotnego wyboru


Wariant z listą rozwijaną:

pytanie jednokrotnego wyboru - lista rozwijana