Strona główna · Rodzaje pytań w ankiecie · Macierz - spadki i wzrosty

Macierz - spadki i wzrosty


Ten rodzaj pytań jest szczególnie przydatny do badania trendów zmian. Badanie spadku lub wzrostu cechy, parametru, nastroju jest jednym z najczęstszych przedmiotów badań.

Macierz - spadki i wzrosty