Strona główna · Rodzaje pytań w ankiecie

Rodzaje pytań


Na platformie e-Inquiry możesz użyć 20 typów pytań. Najważniejsze z nich to:

- pięć możliwych odpowiedzi (na zadane pytanie można odpowiedzieć w skali od 1-5 np. bardzo dobrze, dobrze, neutralnie, źle i bardzo źle; domyślnie zaznaczona jest opcja brak odpowiedzi)

- pytanie o datę (odpowiedzią jest data w formacie RRRR-MM-DD)

- pytanie o płeć (możliwość zaznaczenia opcji kobieta bądź mężczyzna, domyślnie włączony brak odpowiedzi)

- pytanie jednokrotnego wyboru z listą rozwijaną lub bez niej (możliwość zaznaczenia opcji "inny" i podania własnej odpowiedzi)

- pytanie jednokrotnego wyboru z komentarzem (można wybrać jedną odpowiedź i dodać swój komentarz)

- pytanie wielokrotnego wyboru (można wybrać wiele odpowiedzi, w przypadku wyboru opcji "inne" możliwość dodania komentarza)

- pytanie wielokrotnego wyboru z komentarzem (możliwość wyboru wielu odpowiedzi i skomentowania każdej z osobna

- pytanie otwarte (możliwa odpowiedź w formie dłuższego lub krótszego tekstu)

- pytanie numeryczne (odpowiedzią jest liczba)

- ranking (ankietowany proszony jest o uszeregowanie odpowiedzi według stopnia ważności)

- pytanie tak/nie (domyślna odpowiedź - brak odpowiedzi)

- pytanie macierzowe z określoną (3,5,10) liczbą kolumn odpowiedzi lub dowolnie wybraną gamą odpowiedzi (w wierszach umieszczamy podpunkty pytania, a w kolumnach możliwe odpowiedzi)


Podstawowe pytania


Podstawowe pytania to
pytanie o płeć

pytanie o płeć
pytanie o datę (odpowiedzią jest data w formacie RRRR-MM-DD)

pytanie o płeć


Pytania jednokrotnego wyboru


Pytanie jednokrotnego wyboru może występować z listą rozwijaną lub bez niej. Istnieje możliwość dodania pola z własnymi odpowiedziami.

pytanie jednokrotnego wyboru


Wariant z listą rozwijaną:

pytanie jednokrotnego wyboru - lista rozwijana


Lista z komentarzem


Lista z komentarzem to pytanie jednokrotnego wyboru które pozwala wybrać jedną odpowiedź i dodać swój komentarz.

lista z komentarzem

Pytanie z wielokrotnego wyboru z komentarzem


Pytanie pozwala na wybór jednej albo kilku spośród podanych odpowiedzi.W pytaniu można także umożliwić wpisanie odpowiedzi otwartej. Dodatkowo do każdego wyboru można dodać swój krótki komentarz.

pytanie wielokrotnego wyboru z komentarzem
Wariant z polem inne.

pytanie wielokrotnego wyboru z komentarzemPytanie z wielokrotnym krótkim komentarzem


Pytanie tego typu pozwala do danej cechy dopisać swój komentarz. Można je także wykorzystać do wymuszenia pewnej odpowiedzi gdzie cecha jest kluczem. (np.: dokończ zdanie, wpisz co kojarzy ci sie z..)

Pytanie z wielokrotnym krótkim komentarzemPytanie numeryczne


W pytanie numerycznym spodziewaną odpowiedzią jest liczba.

pytanie numeryczne
Ranking


W pytaniu typu ranking ankietowany proszony jest o uszeregowanie odpowiedzi według stopnia ważności.

pytanie typu rankingPytania otwarte


Pytania otwarte na platformie e-Inquiry występują w 3 wariantach.

tekst - pozwala na wpisanie krótkiej odpowiedzi tekstowej.
krótki tekst
długi tekst - pozwala na wpisanie dłuższej odpowiedzi tekstowej.
długi tekst

obszerny tekst - pozwala na wpisanie klikustonicowej odpowiedzi tekstowej.


Pytanie TAK NIE


Pytanie tak/nie (domyślna odpowiedź - brak odpowiedzi) służy do uzyskania prostej odpowiedzi na czasem trudne pytanie.

pytanie TAK NIE
Macierz 5 elementowa


Pytanie pozwala na uporządkowanie określonych cech lub wskazanie cech najistotniejszych dla respondenta. W tym przypadku liczba ocen będzie równa 5.

Macierz 5 elementowa


Macierz 10 elementowa


Pytanie pozwala na uporządkowanie określonych cech lub wskazanie cech najistotniejszych dla respondenta. W tym przypadku liczba ocen będzie równa 10.

Macierz 10 elementowaMacierz - tak, nie, nie wiem


Macierz tego typu jest szczególnie przydatna do uzyskania prostych odpowiedzi tak, nie, nie wiem.

Macierz - tak, nie, nie wiem

Macierz - spadki i wzrosty


Ten rodzaj pytań jest szczególnie przydatny do badania trendów zmian. Badanie spadku lub wzrostu cechy, parametru, nastroju jest jednym z najczęstszych przedmiotów badań.

Macierz - spadki i wzrostyMacierz - zbiór etykiet


Pytanie pozwala na wybór jednej odpowiedzi z kolumny dla każdego wiersza.

Macierz - zbiór etykietMacierz - zbiór etykiet według kolumn


Pytanie pozwala na wybór jednej odpowiedzi z kolumny dla każdego wiersza. z tą różnicą, że parametry (etykiety) są pogrupowane w kolumnach.

Macierz - zbiór etykiet według kolumn


Semantyczna macierz


Semantyczna macierz jest dedykowana dla tych pytań, dla których odpowiedzi mogą leżeć po dwóch przeciwstawnych biegunach.

Pytania tego typu są idealne dla obrazowania uczuć, emocji oraz wszelkiego rodzaju ocen.

Semantyczna macierz