Strona główna · Rodzaje pytań w ankiecie · Semantyczna macierz

Semantyczna macierz


Semantyczna macierz jest dedykowana dla tych pytań, dla których odpowiedzi mogą leżeć po dwóch przeciwstawnych biegunach.

Pytania tego typu są idealne dla obrazowania uczuć, emocji oraz wszelkiego rodzaju ocen.

Semantyczna macierz