Strona główna · Rodzaje pytań w ankiecie · Ranking

Ranking


W pytaniu typu ranking ankietowany proszony jest o uszeregowanie odpowiedzi według stopnia ważności.

pytanie typu ranking