Strona główna · Rodzaje pytań w ankiecie · Macierz - tak, nie, nie wiem

Macierz - tak, nie, nie wiem


Macierz tego typu jest szczególnie przydatna do uzyskania prostych odpowiedzi tak, nie, nie wiem.

Macierz - tak, nie, nie wiem