Strona główna · Rodzaje pytań w ankiecie · Macierz 10 elementowa

Macierz 10 elementowa


Pytanie pozwala na uporządkowanie określonych cech lub wskazanie cech najistotniejszych dla respondenta. W tym przypadku liczba ocen będzie równa 10.

Macierz 10 elementowa