Strona główna · Rodzaje pytań w ankiecie · Lista z komentarzem

Lista z komentarzem


Lista z komentarzem to pytanie jednokrotnego wyboru które pozwala wybrać jedną odpowiedź i dodać swój komentarz.

lista z komentarzem