Strona główna · FAQ

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Spis pytań

1) W jakiej formie otrzymam wyniki ankiety?

Wyniki ankiety otrzymasz w formie raportu podstawowego (dokument .pdf), według wzoru zamieszczonego w przykładzie oraz pliku w formacie .csv.2) Czy wyniki ankiety będę mógł dodatkowo przetwarzać we własnym zakresie?

Oprócz wyników ankiety w formie raportu podstawowego już w pakiecie podstawowym otrzymujesz wyniki ankiety w pliku *.csv, czyli w formacie liczbowym. Ich dalsza obróbka (np. w programie MS Excel czy SPSS) zależy od Twoich potrzeb, umiejętności i posiadanego oprogramowania.3) Co zrobić, jeżeli nie podoba mi się proponowana przez e-inquiry forma graficzna ankiety bądź raportu?

Jeśli proponowana przez nas forma graficzna ankiety lub raportu z badania nie odpowiada Ci (np. kłóci się z szatą graficzną firmy) prosimy o wybranie opcji "Własny wygląd ankiety" spośród "Usług dodatkowych". Opcję tę należy również wybrać, gdy zależy Ci na umieszczeniu swojego logo w ankiecie.4) Co zawiera się w usłudze "analiza statystyczna"?

Usługa szczegółowej analizy statystycznej zawierać może m. in.:
- wyliczenie miar tendencji centralnej (dominanta, mediana, różne rodzaje średnich) wraz z omówieniem i komentarzem,
- wyliczenie miar rozproszenia (obszar zmienności, rozstęp, odchylenie przeciętne, odchylenie standardowe, wariancja, współczynnik zmienności, ćwiartkowe miary rozproszenia) wraz z omówieniem i komentarzem,
- badanie współzależności zdarzeń,
- testowanie statystycznej istotności związku pomiędzy zmiennymi,
- pomiar siły związku pomiędzy zmiennymi,
- szczegółową analizę pytań o wielu możliwych odpowiedziach. Wszystko zależy od tego jakich informacji potrzebujesz.5) Jestem studentem, chcę przeprowadzić badania na potrzeby pracy magisterskiej, czy mogę liczyć na ofertę na preferencyjnych warunkach?

Dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych przygotowaliśmy specjalny Pakiet dla edukacji. Oferuje on większe możliwości (możliwość wypełnienia większej ilości ankiet; dłuższy okres trwania badania) za niższą cenę. Aby skorzystać z tego pakietu należy dodatkowo przesłać na adres e-mail pisemne potwierdzenie o upoważnieniu do przeprowadzenia badań opatrzony pieczątką uczelni/instytucji. Więcej na ten temat. (Oferta; Oferta podstawowa)6) Kim są "ankietowani"?

Platforma e-Inquiry nie zapewnia tzw. Ankietowanych. To Ty po utworzeniu w serwisie kwestionariusza wysyłają lub podają do niego link potencjalnym ankietowanym. Mogą to być, w zależności od rodzaju ankiety, klienci, dostawcy, pracownicy, czy losowo wybrana grupa ludzi.7) Czy możliwe jest stworzenie na platformie e-Inquiry ankiety spersonalizowanej- identyfikującej wypełniające ją osoby?

Standardowo ankiety przeprowadzane za pomocą platformy e-Inquiry mają formę otwartą. Oznacza to, iż ankietowany jest w pełni anonimowy. Zaproszenie do ankiety wysyłane jest w formie linku e-mailem, a badacz nie ma możliwości określenia, w jaki sposób odpowiadał dany ankietowany. Możliwa jest jednak zmiana typu ankiety na ankietę typu zamkniętego (ankieta anonimowa, ale wypełnia się ją po wpisaniu udostępnionego przez badacza hasła) lub personalizowanej. W tym przypadku każdy z uczestników badania otrzymuje indywidualne hasło dostępowe, a poszczególne odpowiedzi łatwo powiązać z konkretnym ankietowanym. Ankiety typu zamkniętego lub personalizowanego wykonujemy za dodatkową opłatą. W przypadku zainteresowania takim badaniem prosimy o kontakt indywidualny.