Strona główna · Dla kogo ankieta?

Dla kogo ankieta online?

Internetowe badania ankietowe to nowoczesny produkt oparty o najnowsze technologie informatyczne. Dzięki łatwości dostępu i obsługi skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Niskie w porównaniu z tradycyjnymi metodami koszty przeprowadzenia badania ankietowego od samego momentu utworzenia ankiety, poprzez jej opublikowanie aż do zebrania i opracowania wyników czynią naszą ofertę szczególnie atrakcyjną dla klientów dążących do minimalizacji kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości usługi. Oferta przede wszystkim skierowana jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, fundacji i organizacji non-profit, jak również studentów i pracowników naukowych dążących do maksymalnego uproszczenia i skrócenia czasu przeprowadzenia niezbędnych w ich pracy badań przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Zarządzający dużymi przedsiębiorstwami, a w szczególności ich działami również powinni zainteresować się naszą ofertą jako ciekawą i opłacalną formą outsourcingu. Nieskomplikowanie i łatwość w obsłudze zarówno przez badacza jak i ankietowanego czyni naszą ofertę niezastąpionym narzędziem między innymi w przypadku:

- badań rynku,
- badań satysfakcji klienta,
- badań potencjału sprzedaży,
- badań opinii pracowników,
- oceny efektywności szkoleń,
- badań opinii publicznej,
- badań naukowych,
- badań na potrzeby prac magisterskich czy doktorskich.

-->