Strona główna · Archiwum

Archiwum

marzec, 2009
· pracownicy (pracownicy)
marzec, 2008
· Wprowadzenie ankiety (Cechy ankiety)
· Ankieta bez limitu pytań (Cechy ankiety)
· Ankieta bez limitu czasu trwania (Cechy ankiety)
· Ankieta bez limitu respondentów (Cechy ankiety)
· Wsparcie analityka (Cechy ankiety)
· Pytania warunkowe (Cechy ankiety)
· Randomizacja odpowiedzi (Cechy ankiety)
luty, 2008
· Płatne wypełnianie ankiet przez Internet (Płatne ankiety)
grudzień, 2007
· Rodzaje pytań (Rodzaje pytań w ankiecie)
· Walory ankiet przez Internet (Dlaczego warto robić ankietę?)
październik, 2007
· Wyniki badań: Platforma e-Inquiry w oczach użytkownika (Nasze Badania)
wrzesień, 2007
· Końcowa (Dziękujemy za wypełnienie ankiety)
sierpień, 2007
· Podstawowe pytania (Rodzaje pytań w ankiecie)
· Pytania jednokrotnego wyboru (Rodzaje pytań w ankiecie)
· Lista z komentarzem (Rodzaje pytań w ankiecie)
· Pytanie z wielokrotnego wyboru z komentarzem (Rodzaje pytań w ankiecie)
· Pytanie z wielokrotnym krótkim komentarzem (Rodzaje pytań w ankiecie)
· Pytanie numeryczne (Rodzaje pytań w ankiecie)
· Ranking (Rodzaje pytań w ankiecie)
· Pytania otwarte (Rodzaje pytań w ankiecie)
· Pytanie TAK NIE (Rodzaje pytań w ankiecie)
· Macierz 5 elementowa (Rodzaje pytań w ankiecie)
· Macierz 10 elementowa (Rodzaje pytań w ankiecie)
· Macierz - tak, nie, nie wiem (Rodzaje pytań w ankiecie)
· Macierz - spadki i wzrosty (Rodzaje pytań w ankiecie)
· Macierz - zbiór etykiet (Rodzaje pytań w ankiecie)
· Macierz - zbiór etykiet według kolumn (Rodzaje pytań w ankiecie)
· Semantyczna macierz (Rodzaje pytań w ankiecie)
lipiec, 2007
· Polityka prywatności platformy ankietowej (Polityka prywatności)
· Regulamin ankietyzacji (Regulamin)
· Najczęściej zadawane pytania odnośnie ankiet (FAQ)
· Słownik pojęć związanych z ankietami (Słownik)
· Przykładowy raport (Przykład raportu)
· Przykłady ankiety (Przykład ankiety)
· Odbiorcy ankiety online (Dla kogo ankieta?)